Waarom een ontslagvergunning aanvragen? | Jurist voor MKB

Ontslagvergunning aanvragen

Een ontslagvergunning kan worden aangevraagd door de werkgever die personeel wil ontslaan. Een werkgever mag in Nederland niet zomaar personeel ontslaan. Met name bij het collectief ontslaan van personeel "collectief ontslag", is een vergunning vereist.

Wie geeft de ontslagvergunning af?

In Nederland is een kantonrechter bevoegd om een ontslagvergunning te verlenen het verlenen van een ontslagvergunning heeft vergaande consequenties. Middels de ontslagvergunning kan de definitieve ontslagprocedure voor elke medewerker in gang worden gezet. Een onderdeel van de ontslag procedure kan een ontslagvergoeding zijn. Een medewerker die ontslagvergoeding krijgt, heeft veelal geen recht meer op een ww uitkering.

Ontslag krijgen

  • Denk jij binnenkort ontslag te krijgen?
  • Weet jij precies wat jouw rechten en plichten zijn?

Een werkgever zal een eerste voorstel moeten doen om jouw arbeidscontract te ontbinden. Hierin zal een opzegtermijn vermeld staan. Hoe zit het echter met andere wettelijke termijnen en juridische verplichtingen?

Het is mogelijk het voorstel tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werkgever voor te leggen aan de ontslagjurist of ontslag advocaat. Deze advocaat zal u vooraf informeren over eventuele kosten. Kijk niet zozeer naar de kosten. Houd vooral rekening met mogelijke opbrengsten van de tips die u van de ontslagadvocaat krijgt!