Een Jurist in Almere | JuristvoorMKB.nl

Omgevingsvergunning Almere

De gemeenteraad Almere neemt voor en namens haar inwoners besluiten. Dat zelfde geldt ook voor besluiten die de Almeerse gemeenteraad neemt voor de bedrijven die gevestigd zijn in Almere. Soms wil graag de gemeenteraad in Almere een besluit nemen waar u het bij voorbaat niet mee eens bent. Ook is het mogelijk dat de gemeenteraad van Almere een besluit heeft genomen waar u het achteraf niet mee eens bent. In beide gevallen kan u bezwaar indienen of een verzoek tot wijziging indienen. Hieronder vindt u enkele mogelijke omgevingsfactoren in de die de gemeente van Almere moet keuren.

Bouw vergunning nieuwbouw bedrijfspand Almere

wilt u een nieuw bedrijfspand bouwen in Almere? Voor dat u een architect de opdracht geeft een nieuw bedrijfspand te ontwerpen, is het raadzaam te controleren of het bestemmingsplan ruimte biedt voor uw ideeŽn.

Wilt u een bedrijfs pand bouwen op een nieuw aan te leggen industrieterrein? Raadpleeg dan het ontwerp bestemmingsplan. De gemeente Almere is zeer strikt in de te hanteren gevaren klassen voor bedrijfshuisvesting in Almere.

Onze juristen in Almere helpen u graag met alle juridische formaliteiten bij de aanvraag en het indienen van uw nieuwbouw plannen bij de gemeente Almere.

Inritvergunning bedrijfspand Almere

Nog een voorbeeld van een omgeving's vergunning: hebt u een bedrijfspand dat is gevestigd in Almere? Hebt u genoeg grond rond om uw bedrijfspand waar auto's opgepakt die kunnen worden? Voor het ontsluiten van uw grond, zodat er auto's op kunnen rijden is een inrit vergunning vereist. Wilt u een bestaande inrit bij uw bedrijfspand in Almere wijzigen? Ook daarvoor hebt u een vergunning nodig. Onze juristen in de vestiging Almere kunnen u helpen bij het voorbereiden van de vergunning aanvraag. Onze juristen kunnen u onder meer adviseren over de gehanteerde beslistermijnen van de gemeente. Wist u dat het onze juridisch adviseurs regelmatig lukt deze beslistermijnen te verlengen? Dat kan zeer gunstig voor u uitpakken.